Публикувано на 28.07.2020

Лаборатория Зинвест - Пловдив

Тест за коронавирус на РОШ - 9 лв. до 15 август

28.07.2020 – 31.12.2020
Elecsys Anti-SARS-CoV2 - Скрининговият тест за коронавирус на фирмата Рош цели не да се установят конкретни антитела, а дали са налични изобщо антитела или не. При него се използва специфичен рекомбинантен антиген, с помощта на който се установяват антителата срещу SARS-CoV-2 (включително IgG). Методът за определяне е хемилуминисценция. Специфичността на теста е 99 %. За определяне на чувствителността са изследвани 204 проби на пациенти с положителен PCR - тест за SARS-CoV-2. При пробите, изследвани от 0-6-ти ден след PCR-теста, чувствителността е 65,5 %. Между 7 - 13-ти ден тя нараства до 77,1 - 95,1 %, а след 14-я ден е 85,1 – 100 %. Според производителя, тестът няма кръстосани реакции спрямо другите четири вида коронавируси, а са специфични за SARS-CoV-2.

В Германско-Български Лаборатории Зинвест-К тестът се извършва на напълно автоматизирани платформи на фирмата Рош - Cobas 411. Използват се висококачесвени реактиви на същата фирма с директен внос от Германия. Това позволява на Германско-Български Лаборатории Зинвест-К да предложат промоционална цена до 15 август от 9 лв. за популяризиране на теста. След тази дата, тестът ще се предлага на цена от 11 лв.

Виж повече в сайта на лаборатории Зинвест!
Валидност: 28.07.2020 – 31.12.2020
Свържете се с нас
Съобщението е изпратено. Скоро ще се свържем с вас.